Injektointiaineita käytetään rakenteisiin syntyneiden vaurioiden korjaamiseen. Esimerkiksi betonirakenteisiin syntyy helposti halkeamia kutistuman, liikkeiden tai liiallisten kuormien vaikutuksesta.

Rakenteellisella ja halkeamien injektoinnilla korjataan, vahvistetaan ja suojataan rakenteita. Rakenteiden vahvistamiseen käytetään pääasiassa epokseja.

Vedentiivistysinjektoinneilla voidaan tiivistää vuolaastikin vuotavat halkeamat ja aukot. Tällöin käytetään pääasiassa polyuretaaneja. Nopeasti vaahtoavilla polyuretaaneilla tyrehdytetään juokseva vuoto ja polyuretaanihartsilla tai epokseilla tehdään lopullinen tiivistys ja rakenteiden vahvistus.

Letkuinjektoinnilla varmistetaan työsaumojen vesitiiveys.

Kopoinjektoinnilla tarkoitetaan alustastaan irronneiden laattojen ja pintavalujen uudelleen kiinnittämistä injektoimalla.  Tähän käytetään epoksihartseja.

Kallioinjektointia käytetään tunnelirakentamisessa vesivuotojen tukkimiseen, rakenteen lujittamiseksi ja ankkureiden kiinnittämiseksi.