Injektointiaineita käytetään rakenteisiin syntyneiden vaurioiden korjaamiseen. Esimerkiksi betonirakenteisiin syntyy helposti halkeamia kutistuman, liikkeiden tai liiallisten kuormien vaikutuksesta.

Rakenteellisella ja halkeamien injektoinnilla korjataan, vahvistetaan ja suojataan rakenteita. Rakenteiden vahvistamiseen käytetään pääasiassa epokseja.

Vedentiivistysinjektoinneilla voidaan tiivistää vuolaastikin vuotavat halkeamat ja aukot. Tällöin käytetään pääasiassa polyuretaaneja. Nopeasti vaahtoavilla polyuretaaneilla tyrehdytetään juokseva vuoto ja polyuretaanihartsilla tai epokseilla tehdään lopullinen tiivistys ja rakenteiden vahvistus.

Letkuinjektoinnilla varmistetaan työsaumojen vesitiiveys.

Kopoinjektoinnilla tarkoitetaan alustastaan irronneiden laattojen ja pintavalujen uudelleen kiinnittämistä injektoimalla.  Tähän käytetään epoksihartseja.

Kallioinjektointia käytetään tunnelirakentamisessa vesivuotojen tukkimiseen, rakenteen lujittamiseksi ja ankkureiden kiinnittämiseksi.

---

DI-ISOSYANAATTIEN KOULUTUSVAATIMUS PAKOLLISEKSI 24.8.2023 ALKAEN

Euroopan komission päätöksen mukaan di-isosyanaatteja ei saa käyttää sellaisenaan tai muissa kemikaaleissa teollisuus- ja ammattikäytössä 24.8.2023 alkaen ilman, että käyttäjä on suorittanut hyväksytysti koulutuksen di-isosyanaattien turvallisesta käytöstä.

Koulutusvaatimus on pakollinen. Ilman koulutuksen hyväksyttyä suorittamista työntekijä ei voi käyttää di-isosyanaatteja tai niitä sisältäviä kemikaaleja työssään 23.8.2023 jälkeen.

Koulutusvaatimus koskee työntekijöitä ja itsenäisiä ammatin- harjoittajia, jotka käsittelevät di-isosyanaatteja joko sellaisenaan, muiden aineiden ainesosana tai teollisuus- ja ammattikäytössä olevissa seoksissa, tai suorittavat tällaisten tehtävien valvontaa.

Koulutusvaatimus ei koske tapauksia, joissa di-isosyanaattien pitoisuus yksittäin tai yhdessä pysyy alle 0,1 painoprosentissa. Velvoite ei myöskään koske yksityishenkilöitä.

ISOPAN SIVUILLA VOI KÄYDÄ KOULUTUKSEN VELOITUKSETTA

Käytä tätä koodia, niin saat koulutuksen veloituksetta: FEICA_21_G

Linkki koulutukseen: https://isopa-aisbl.idloom.events/050-fi